برو تو ادامه مطلب ها حالشو ببر

سموم دفع آفات

نام محصول

موارد مصرف

استامی پراید  گیاه    (موسپیلان)  

حشره­کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

برای کنترل طیف وسیعی از آفات بویژه آفات مکنده نظیر شته ها، پسیل ها، زنجره ها، شپشک ها و لارو بسیاری از پروانه ها، سخت بالپوشان، روی گیاهان جالیزی (سبزی و صیفی)، پنبه، چغندرقند، پسته و درختان میوه و ...

آمیتراز 20% EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک، تماسی و تنفسی

مبارزه علیه پسیل پسته و عسلک پنبه

ایمیدا کلوپراید 35% SC

حشره­کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

پسیل پسته و شته توتون، مگس سفید

تریپس پنبه و سایر آفات مکنده

اندوسولفان 35% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

کرم برگخوار، عسلک پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی، زنبور گلابی، سن، سرشاخه خوار پسته و کلرادو سیب‌زمینی

اتیون 47% EC

حشره کش فسفره غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی

انواع شپشک مرکبات و درختان میوه سردسیری-کرم خوشه خوار مو- زنجرک گل سرخس سپردار سیاه و شپشک واوی پسته، انواع کرمهای برگخوار- شته ها، تریپسها، زنجرکها، کنه ها در سبزی و صیفی، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی

کلرو پیریفوس 8/40% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی

سپردار مرکبات ، مینوز برگ سویا، شپشکهای درختان میوه سرد سیری و مرکبات

دیازینون 60% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی، گوارشی و تنفسی

کرم سیب، پسیل گلاب، شپشکهای پسته، مرکبات و نخیلات و آفات چغندر قند

دلتامترین 5/2% EC

حشره کش گوارشی و تماسی

مینوز لکه گرد درختان میوه و سن گندم

و پرودنیای چغندرقند

دی کلرووس 50% EC

حشره کش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی

شته، تریپس، عسلک، مگس سفید سبزی و جالیز. عرضه محصول پس از مصرف سم به فاصله یک روز

پرمترین 25% EC

حشره کش گوارشی و تماسی

شته ها، کرمهای برگخوار و ساقه خوار ذرت و چغندرقند، سویا، سبزیجات وصیفی‌ وسرخرطومیهای چغندرقند، مگس میوه، مینوز لکه گرد، شته های درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسیل گلابی و سرخرطومی سیب-سرشاخه خوار، سن و کرم میوه پسته و گردو-مگس میوه انجیر-کرم خوشه خوار و تریپس مو

تیودیکارب 80% DF

حشره کش گوارشی و تماسی

انواع کرم برگخوار، کرم قوزه، کرم پیله‌خوار وکرم غلاف خوار در حبوبات، سویا، پنبه، چغندرقند، سیب زمینی و توتون، تریپس پیاز، سوسک کلرادو، تریپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته، کرم خوشه خوار انگور و...

فن والریت 20% EC

حشره کش غیرسیستمیک تماسی وگوارشی

پرودنیای چغندر قند، مینوز لکه گرد میوه

فوزالون 35%EC

حشره کش غیرسیستمیک،گوارشی،تماسی ونفوذی

کرم سیب، به و آلو-سرخرطومی سیب وگلابی-کرم خوشه خوار و زنجرک مو- سوسک کلرادو سیب زمینی-پسیل، زنجره و چوبخوار پسته -کک، خرطوم کوتاه و برگخوار چغندرقند، کرم ساقه خوار اروپایی و شته ذرت- برگخوار آفتابگردان وغلاف خوار سویا-سرخرطومی برگ یونجه

ایندوکساکارب 15% SC

حشره کش سیستمیک، نفوذی، تدخینی، تماسی و گوارشی

اگروتیس (کرم طوقه بر)، بید چغندرقند(لیتا)، برگخوار کارادرینا و سرخرطوم بلند چغندرقند و آفات پنبه

دیمتوآت 40% EC

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها و کنه ها در محصولاتی مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، سیب زمینی، توتون، سبزیجات، زیتون، درختان میوه و مرکبات

آبامکتین 8/1% EC

کنه کش تماسی- گوارشی

کنه، زنگ مرکبات و مینوز

آزوسیکلوتین 25% WP

کنه کشی تماسی، با اثر طولانی علیه کنه های مقاوم

کنه قرمزاروپایی، کنه دونقطه ای درختان میوه سردسیری، انگور، سبزی و صیفی،کنه قرمز، کنه شرقی وکنه زنگ مرکبات

فن پروپاترین 10% EC

حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی دور کننده

کنه قرمز اروپائی و درختان میوه سردسیری

فن پیروکسی میت 50% SC

کنه کش از گروه بنزوآت

کنه قرمز مرکبات و سایر درختان میوه

پروپارژیت 57% EC

کنه کش غیر سیستمیک با اثر گوارشی و تماسی

کنه قرمزاروپایی و کنه های تارعنکبوتی در درختان میوه سرد سیری، پسته، سبزی و جالیز، سیب زمینی، حبوبات، چغندرقند، پنبه، ذرت، سویا، چای، گیاهان زینتی، درختان جنگلی وغیر مثمر  (روی گلابی و به مصرف نشود)

هگزی تیازوکس 10%EC

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی

کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات-کنه قرمز اروپایی و کنه های عنکبوتی درختان میوه سردسیری-کنه قرمز پا کوتاه چای-کنه معمولی پسته-کنه عنکبوتی دو نقطه و کنه حنایی گوجه فرنگی-انواع کنه تارعنکبوتی ذرت، سویا، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ساعت 14:2  توسط Bahram-mmz |